Hemsida för väderdata publicerat på Östersunds Kommuns webplats. Utrustningen framtagen och installerad av Selax AB - Östersund
Beskrivning .pdf